Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις Προϊόντων

 


 

 

H Λίστα Πιστοποιημένων Προϊόντων (QPL) είναι ένας κατάλογος προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις πιστοποίησης που ορίζονται στις ισχύουσες προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης καταλληλότητας των προϊόντων, των δοκιμών ή της αναφοράς πιστοποίησής τους, καθώς και του ονόματος και της διεύθυνσης του κατασκευαστή και του εξουσιοδοτημένου διανομέα.

 

Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας για την αεροπορία έχουν ελεγχθεί και ενταχθεί στη Λίστα Πιστοποιημένων Προϊόντων.

 


 

 


IMO APPROVED PRODUCTS

 

Τα προϊόντα μας καθαρισμού δεξαμενών έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) και πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού 13.5.2 του MARPOL Annex II.

 

Τα εγκεκριμένα προϊόντα μας παρατίθενται στο Παράρτημα 10 του MEPC.2 / Circ του ΙΜΟ.

 

 

error:
elΕλληνικά